درباره گروه نورپردازی آتی نور

گروه نورپردازی آتی نور

گروه تولیدی آتی نور از سال ۱۳۹۵ با تکیه بر دانش متخصصان جوان ایرانی در زمینه الکترونیک مشغول فعالیت میباشد و عمده توان خود را بر روی تولید المانهای نورپردازی نما ی ساختمان و محوطه متمرکز نموده است . گروه نورپردازی آتی نور از ابتدا کیفیت را سرلوحه کار قرار داده و رضایت مصرف کنندگان محصولات خود را در گرو کیفیت میداند و در این راه تلاش خود را بر بومی سازی نمونه های خارجی و برگرفتن تکنولوژی و ایده های خلاقانه متمرکز کرده است .

نما ساختمان

پروژه های اخیر: